feeds 16

Претрага документације за преузимање
GoogleSiteSearch
Претрага у коментарима
plg_search_sppagebuilder
Претрага у контактима
Претрага у текстовима
Претрага у РСС
Претрага у ознакама
Претрага у догађајима

Археолошка налазишта

Индекс чланака

{gallery}arheoloska-nalazista{/gallery}

ДРЕНЦЕ, ЛОКАЛИТЕТ ПОЗНАТ ПОД НАЗИВИМА: ТАВАН, КАСАМОВИНЕ, ВЛАКЕ

Праисторијско насеље налази се на њивама у продужетку локалитета Турско гробље. Приликом орања наилази се на фрагментовану керамику, кремене ножиће и камена оруђа. Обиласком терена констатовано је да ово праисторијско насеље обухвата већу површину. Један део насеља налази се под ливадама, а други под ораницама. Површински налази представљени су углавном са фрагментима грубе сиве керамике, песковите фактуре, кременим ножићима. Нађена је и једна камена секира. У Народном музеју у Лесковцу са овог положаја је мања сиво печена посуда са оштећеним ободом и камено оруђе. На основу керамичких и других налаза највероватније је на овом положају било неолитско насеље.

ЛОКАЛИТЕТ ТУРСКО ГРОБЉЕ

Локалитет Турско гробље налази се на имању Јована Кривокапића у махали Вртоп. Део овог локоалитета је обрастао у густо трње, а на другом делу видљиве су правилно распоређене хумке са озиданим ивицама од камена. Понегде су очувани и камени белези вертикално укопани у земљу. Према причању Сава Радојевића на једној каменој плочи био је урезан крст. На североисточној страни локалитета нађени су остаци једне данас потпуно порушене цркве чији обриси се једва назиру на површини. Приближне димензије ове богомоље су 10-22м Х 6 м. То је једнобродна грађевина са полукружном апсидом на источној и припратом на западној страни.
У Турском попису из 1444-46. године спомиње се мезра Драјинци за коју О. Зиројевић и И. Ерен претпостављају да би могла одговарати селу Дренце. Податак указује да је на овом положају већ половином XV века постојало једно напуштено село. У Турском попису из 1516. године наводи се село Дренковце као царски хас у нахији Дубочици. Спомен овог села налазимо и у следећа два турска пописа из XVI века.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се испод планине Мајдан са леве стране Мајданског потока. Овде су констатовани остаци једва уочљиве цркве која је добрим делом порушена, а данас потпуно обрасла густим растињем. Приближне димензије цркве су 14 м Х 6 м. То је једнобродна грађевина са полукружном апсидом и припратом. У унутрашњости цркве, на северном зиду поред апсиде налази се ниша полукружно засведена добро обрађеним камењем. На јужном зиду цркве ниша је правоугаоног облика, зидана је од притесаног камена у кречном малтеру. У унутрашњости цркве констатован је велик број урушеног камења. Ту је једна правоугаона плоча добро обрађена са отвором у средини и више правоугаоних плоча, добро обрађених са једном страном полукружно засведеном. У непосредној близини цркве констатовани су остаци још једне мање грађевине, зидане од камена као и црква. Димензије ове грађевине су 8м Х 2м. Тешко је казати какав је објект у питању.

Divider

БОРОВАЦ, ЛОКАЛИТЕТ ВУКМИРОВ ГРОБ

Изнад леве обале Бањске Реке лево од пута Сијаринска Бања-Медвеђа налази се омања тераса. Пад терасе је веома стрм у свим правцима осим на југозападу. На овој тераси констатобани су трагови камених зидова грађених без малтера. Претпоставља се да је на овом месту постојало утврђење металног доба.

Divider

ЛЕЦЕ, ЛОКАЦИЈА КОД РУДНИКА

Према казивању Душана Поповића учитеља из Лесковца, код рудника у селу Леце нађен је један бакарни чекић, вероватно се ради о бакарној секири. У близини рудног окна, према подацима директора рудника, нађен је један гроб из којег потичу две земљане посуде и четири перле од стаклене пасте тамноплаве боје. Археолошки материјал чува се у Народном музеју у Лесковцу. Споменик је нађен на локалитету Црквина у селу Лецу. То је ара од кречњака профилисана горе и доле, димензија 0,62м Х 0,20м Х 0,27м. Висина слова 7,5 до 8,5 цм. Сада се чува у Народном музеју у Лесковцу. Текст је следећи: I T I V - I V R O. Споменик је датован у крај 2 и почетак 3. века. У Лецу је такође нађен споменик на ликалитету Црквина. То је ара од зеленкастог кречњака, незнатно профилисана горе и доле, димензија 0,80м Х 0,28м Х 0,25м. Слова су правилно клесана, висине су од 5 до 5,5 цм. Сада се чува у Народном музеју у Лесковцу. За овај споменик као и онај из Газдара под бројем 64, Петар Петровић претпоставља да је са истог храма који је могао бити посвећен Херкулу.
Текст је следећи: Om ( pha) lae Ael(ius) Satu rninus d(onum) d(edit). Споменик је датован у другу половину II века. Са непознате локације из села Леце потиче и рударска алатка(?) од гвожђа на којој је урезан натпис BENENATUS. У питању је лично име раширено у доба касне антике које носи, између осталих, и епископ Прима Јустинијане.

ЛОКАЛИТЕТ КУЛИНЕ ИЛИ ЈЕРИНИН ГРАД

Локалитет Кулине, познат у широј околини као Јеринин град, налази се на брду испод којег се спајају Лецка и Рудничка река, одмах изнад села Леце. Обиласком терена утврђени су видљиви делови утврђења који су оштећени приликом пресецања пута и земљаних радова око припрема терена за подизање споменика учесницима НОБ-а. Овим радовима оштећени су делови бедема, чије је платно зида сачувано у висини од 2 м. Утврђење је неправилног облика, правца запад-исток, приближних димензија 80 м Х 45 м. Западни део утврђења је зарављени плато, местимично је видљива жива стена. На источном делу утврђења видљива су у конфигурацији терена два изразита узвишења за која се може претпоставити да су остаци кула. У Турском попису из 1516. године спомиње се село Лешишће у нахији Дубочица, које би можда могло бити данашње село Леце.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се у самом селу Леце испред бивше управне зграде рудника. Овде је констатована црква са истовременом припратом и полукружном апсидом са спољашње стране. Зидана је од необрађеног и притесаног камена у малтеру. Црква је укопана, сачувана су два степеника од већих притесаних камених плоча. На источном зиду цркве, с једне и друге стране апсиде налази се по једна оштећена полукружно засведена ниша, а на северном и јужном зиду цркце, у непосредној близини близини споменутих ниша, налазе се добро сачуване квадратне нише зидане од добро тесаног камена. На средини северног зида цркве констатована је још једна квадратна ниша. Сачувана висина зидова цркве заједно са темељним делом је 2 м. Подница цркве није констатована. У унутрашњости цркве нађен је део каменог ступа. У североисточном углу нартекса нађена је орнаментована плоча, димензија 0,55 м Х 0,30 м Х 0,21 м. Изван цркве, међу гомилом камења, нађен је део камене крстионице. Локалитет Црквина налази се у густој шуми испред куће Веселина Вуковића. То је једнобродна црква са истовременим нартексом. Зидана је од ломљеног камена, а делови око улаза и апсида су зидани од притесаног камена у малтеру. Црква је укопана. Веома малих је димензија: 6,25 м Х 3,10 м. Спољашња страна на истоку је сва затрпана тако да спољашњи облик апсиде није утврђен. По једна лучно засведена ниша налази се на источном зиду цркве и једне и друге стране апсиде. У апсиди је констатован мали отвор зидан добро притесаним каменом.

Divider

МАЋЕДОНЦЕ, ЛОКАЛИТЕТ БУБЛАНЕ

Археолошки локалитет Бублане налази се у атару засеока Петриље на десној обали Чокотинског потока на имању Светислава Марковића. Власник приликом веома плитког орања наилази на разнолик накит од бронзе већ више од 10 година. Доста тога се изгубило. Садашњи власник предао је Народном музеју у Лесковцу следећи археолошки материјал: две наруквице, два торквеса, више посаментеријских украса од чега три фибуле и већи број кружних привесака, све од бронце. Приликом обиласка терена нађено је на самој површини још пет идентичних кружних привесака. Околности налаза упућују на претпоставку да споменути накит припада остави. Овај скупни налаз – остава припада културном комплексу старијег гвозденог доба јужне Србије и источног Косова и датира се у 7 век пре наше ере. Према наводима власника овом налазу су припадала и мања бронзана колица, што налаз чини изузетно занимљивим и важним у оквирима проучавања старијег гвозденог доба у овом региону.

Divider

МЕДВЕЂА

На имању Тодора Тодоровића Марића на десној страни пута Медвеђа-Сијаринска Бања установљено је приликом рекогносцирања 1951. године, неколико узвишења пречника између 15-20 метара, различите висине неправилна облика. Пробна ископавања Д. Гарашин из 1952. године показала су у само једном тулуму постојање керамичких фрагмената који су у фактури слични бубањско-хумској групи. За остале тумуле претпоставља се да су природне формације.

ЗАСЕОК СТАНУШИЋИ, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се у засеоку Станушићи 2 км источно од Јабланичке реке. На падини једног узвишења налазе се остаци једне укопане цркве зидане од ломљеног камена у малтеру, уз спорадичну употребу опеке. Димензије цркве су 8,32 м Х 3,75 м. То је једнобродна грађевина са полукружном апсидом са спољашње стране и истовременим нартексом. Са сваке стране апсиде на источном зиду налази се по једна квадратна ниша. Унутрашњост цркве је омалтерисана, а сасвим у траговима уочљив је живопис. Приближна висина очуваних зидова је око 1,5 м. У оштећеном источном зиду цркве испод нише, узидан је један лонац сиво печен. У олтарском делу на поду цркве, као часн трпеза, налази се квадратна добро клесана плоча, димензија 0,80 м Х 0,80 м, дебљине свега 12 цм. Први спомен Медвеђе налази се у књизи Михаила Лукаревића. Половином XV века село се помиње као Meduiga. У турском попису из 1516. године наводи се Медвеђа као царски хас, а понекад се помиње и као нахија. Медвеђа се наводи и у следећа два турска пописа из XVI века.

ЗАСЕОК МАРИЋА, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИШТЕ

Локалитет Црквиште констатован је на мањем брежуљку изнад потока Марића у истоименом засеоку. Овде је констатована потпуно обновљена мала укопана црква посвећена Св. Арханђелу. Анкетом је утврђено да је црква обновљена пре 50 година на темељима старије потпуно порушене цркве. Црква св. Арханђела малих је димензија: 9 м Х 5 м. У вези са данашњом црквом св. Арханђела занимњив је податак из турског пописа с почетка XVI века у којем се наводи постојање манастира св. Архангела у Медвеђи.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИШТЕ

Локалитет Црквиште налази се на падини Дукатске чуке. Положај Дукат обухвата већу површину која делом припада Медвеђи, а делом Сијаринској бањи. Тачан положај Црквишта констатован је на десној обали Дукатског потока, на мањем узвишењу, данас сеоској утрини. Обиласком терена утврђени су на једном месту једва видљиви остаци зидова.

ЛОКАЛИТЕТ МАНАСТИРСКА ЊИВА

Локалитет Манастирска њива констатован је у непосредној близини Црквишта, али на левој обали Дукатског потока. Данас је то власништво породице Зејнела Ајдинија. Површинских налаза нема. Преостаје само топоним Манастирска њиваи близина другог топонима Црквиште за претпоставку да је ово један археолошки локалитет који би заједно са Црквиштем могао представљати једну целину.

Divider

ГАЗДАРЕ, КУЋА ЦОКИЋА

Приликом рекогносцирања територије села Газдаре 1978. године испред куће Цокића непосредно уз Летски поток нађена је једна ара, димензија 0,52м Х 0,28м Х 0,24м. Висина слова је од 5 до 4,5 цм. Данас се чува у Народном музеју у Лесковцу.

Divider

 ЛАПАШТИЦА

Југоисточно од села Лапаштица Ф. Каниц је утврдио остатке утврђења зиданог од ломљеног камена и опеке. Ф. Каниц је и ове остатке сматрао римскодобним кастелом. На ушћу Забрђанског потока, данас у непосредној близини школе у Лапаштици, Ф. Каниц је наишао на остатке куле са великом количином фрагментоване римске опеке. Ту су били видљиви делови обимног зида утврђења до висине од 1 м, зидани од камена и опеке.

Divider

 МРКОЊЕ, ЛОКАЛИТЕТ ТОМОВИНА

Положај Томовина налази се непосредно испод археолошког локалитета Раван (види под неидентификовани или неодређени локалитет, број 159 Мркоње, локалитет Раван). Овде су констатовани приликом једног дубљег копања земље масивни зидови. Према наводима мештана том приликом нађен је и један златник који је наводно продан Народном музеју у Нишу. Обиласком овог терена нису утврђени никакви археолошки налази, данас је цели овај положај једна лепа ливада. Изнад села Мркоње на вису од 1054 м Ф. Каниц је установио остатке једног утврђења. Ово, као и готово сва утврђења он је окарактерисао као римскодобна.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се на левој обали Црквинског потока. Овде су констатовани остаци у новије време надзидане црквице у сухозиду, а на темељима једног старијег култног објекта. Црква је веома малих димензија, свега 4 м Х 3 м. На истоку је мала плитка апсида, а на западу неубичајено мали нартекс дужине свега 2,30 м и ширине 0,90 м. Црква и данас представља култно место. Славни дан св. Јована Биљобера 7. VII- Ивањдан, када се биље бере. У народу је овај светац познат као св. Јован Биљоборац.

ЛОКАЛИТЕТ ГРЕДЕ

Локалитет Греде налази се на ливади Стојадина Филића из Мркоња, од археолошког локалитета Раван према југозападу удаљен је око 150 м. Власник С. Филић је, уз керамичке налазе, нашао и једну гвоздену алатку дужине 21 цм. На једном крају је извинуто сечиво, а на другом крају је лепезасто проширење. Највероватније представља алатку за обраду дрвета или коже.

ЛОКАЛИТЕТ РАВАН

Локалитет Раван налази се на њиви Јована Ђуровића из Мркоња у близини ушћа Славковог у Анђелићев поток. Овде је на релативној дубини од око 0,55 м нађена једна гвоздена алатка дужине 0,54м, доста кородирана. На дугачкој дршци четвороугаоног пресека је троугаони завршетак. Није сасвим јасна намена ове алатке.

Divider

СИЈАРИНА

Према Ф. Каницу остаци римског утврђења налазе се на коти од 690 м на високој кречној стени која се доста стрмо спушта према Јабланици у Сијарини. У то време били су за разлику од садашњег стања, добро видљиви темељи овог утврђења, који је доминирао околином и штитио антички пут који је преко села Свирце водио ка рударском дистрикту Јањева. Палеовизантијска црква налази се унутар овог античког утврђења. Унутар античког утврђења на високој стијени на њеном зарављеном платоу у Сијаринској бањи налазе се остаци цркве чија основа је у виду слободног крста. Зидана је од камених блокова и опеке, споља је била омалтерисана. У унутрашњости цркве нема трагова живописа. Поред главних врата на западној страни била су још једна на јужном зиду олтара и трансепта. Димензије цркве су 11 м Х 11 м. Олтарска апсида је са спољашње стране тространа. Висина зидова је око 3 м. Према В. Кондићу и В. Поповићу црква је, с обзиром на изузетну очуваност и неке трагове премаза на спољашњем лицу зидова, могла бити у употреби и у касније време.

Divider

ВРАПЦЕ

На обали Туларске Реке недалеко од села Врапце Ф. Каниц је констатовао остатке римског утврђења.

Divider

ГАЈТАН ГОРЊИ, ЛОКАЛИТЕТ СОКОЛОВ ВИС

На високом доста стрмом брду – Соколов вис – кота 1300 м, налазе се остаци једног утврђења. Овај положај има изузетан стратешки положај, доминира над деловима Јабланице, Топлице и Косаонице. Обиласком терена констатовано је мноштво фрагментоване опеке и камена са остацима малтера као и већи трагови дивљег копања.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА ИЛИ РЗАЧА

Локалитет Црквина или Рзача налази се на имању Обрада Јокановића, десно од пута који води према Соколовом Вису. Овде су у густој храстовој шуми констатовани остаци цркве порушене до темеља. Црква је једнобродна грађевина са полукружном апсидом, приближне димензије 10 м Х 4 м. У унутрашњости цркве и око ње налази се много грађевинског шута. И ова богомоља позната је данас код мештана, а посвећена је Петровдану.

ЦРКВА ТРНОВЕ ПЕТКЕ

Црква се налази под Петровом гором, огранком планини Радан. Зидана је од камена и делимично укопана у земљу. То је једнобродна црква са полукружном апсидом. На источном зиду цркве, поред апсиде, налазе се две мање полукружно засведене нише, док се једна ниша и прозорски отвор налази на северном зиду цркве.

Divider

ГАЗДАРЕ, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се на самом улазу у село Газдаре са леве стране пута који води за Леце. Обухвата некадашње имање Боре Милошевића, сада власник Младен Ковинић. Ужа локација под називом Црквина обухвата благо узвишење у средини ораница, које је данас потпуно обрасло стрњиком. Видљивих трагова зидова нема, међутим стари власник веома добро се сећа да је приликом дубљег орања наилазио на масивне зидове од опеке и камена, фрагментоване лонце сиве боје, земљане тегове висине 20 цм. На основу сачуваних фрагментованих опека могли бисмо одредити величину истих, приближне димензије су: 0,50 м Х 0,50 м Х 5 цм. Само на основу ових података веома је тешко казати о каквом је грађевинском објекту овде реч.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се на крају села Газдаре испод куће Милисава Ранђеловића. Овде је на једном благом узвишењу, које је потпуно обрасло растињем констатована релативно добро сачувана црква са истовременом припратом у висини до око 5 м. Црква је укопана за око 0,60 м, зидана је веома рустично, углавном од камена са спорадичном употребом опеке, а дебљина малтера је између 3 и 5 цм. Сачувана су три степеника којима се силазило у цркву. Притесан камен коришћен је само при зидању улаза, углова и апсиде. Притесани камен, уз употребу опеке, коришћен је при зидању ниша и њених лучних делова. Приближне димензије цркве су 8,5 м Х 5 м. По једна мања ниша је на источном зиду поред апсиде, а једна је на северном зиду цркве. Све нише су полукружно засведене.

Divider

НЕГОСАВЉЕ, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се на месту данашње цркве која је подигнута у прошлом веку. Црква је посвећена св. Арханђелу, у њој се чува један крст и литургија из 1865. године. Поред ове цркве уочљиви су остаци једне старије култне грађевине која се, с обзиром на налазе фрагментоване опеке, може определити као палеовизантијска. Нису забележени никикви површински археолошки налази.

Divider

РУЈКОВАЦ, ЛОКАЛИТЕТ БАНДЕР ИЛИ РИД

У ареалу села Рујковац на потезу Бандер или Рид који је удаљен око 2-3 километра од положаја Каљаје код Радиновца, налазе се остаци црквене грађевине. То је једнобродна базилика зидана од камена шкриљца и опеке, добро очувана у висини до 1 м. Укупна дужина базилике је 21 м, ширина 6,30 м. Унутарње димензије наоса су 11,90 м Х 5,6 м. Олтарска апсида је споља тространа, а са унутарње стране потковичаста. На западној страни базилике је нартекс са правоугаоним анексима од којих северни има полукружну апсиду на источној страни. У зидовима нартекса има неколико ниша. Са спољашње стране базилике на подужим зидовима налазе се четири масивна пиластра. Према С. Ненадовићу базилике у селима Свињарица и Радиновцу и ова у Рујковцу су у тесној вези са великом тробродном базиликом на аркопољу у Царичином Граду. У селу Рујковцу у близини Месног народног одбора налазе и се потпуно порушени остаци једне капеле. У махали Пориђанска мала, налазе се остаци цркве у рушевинама. Мештани су је само делимично очистили од шута па је констатовано да је и ова црква укопана у земљу. Подница цркве је око 0,70 м нижа од околног терена. Зидана је од камена лискуна уз употрбу опеке. Наиме, велик број фрагментоване опеке нађен је у околном шуту. Приближне унутарње димензије цркве су 10,65м Х 3,70м.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИШТЕ

На ширем потезу познатом под називом Куле налази се локалитет Црквиште. Овде су откривени остаци једнобродне цркве са полукружном апсидом са спољашње стране. Црква је зидана од необрађеног и лагано притесаног камена, приближна дужина је око 10 м, а претпоставља се да је имала припрату. Црква је била укопана у земљу, подница је за око 0,65м нижа од околног терена.

У Гргутовачкој мали налази се веома оштећени остаци гробљанске капеле за коју је С. Ненадовић претпоставио да је из турског периода, односно у сваком случају средњовековна. Подница и овог објекта је нижа од околног терена чак 1,50 м. Спомињу се налази опека великог формата око ове гробљанске цркве. Приближне димензије опека су 0,35 м Х 0,35 м Х 5 цм. Према истом аутору у близини некадашњег Месног одбора налазили су се остаци још једне старе капеле.

ЛОКАЛИТЕТ КРСТИНО БРДО

У махали Пориђанска мала у селу Рујковцу на ликалитету Крстино брдо, налазе се остаци потпуно разорене црквице. Остаци овог култног објекта данас се налазе у густој шуми и потпуно су обрасли густом вегетацијом. Црква је зидана од камена, укопана у земљу, подница јој је нижа око 0,50м од околног терена. С. Ненадовић помиње вњлик број фрагментоване опеке око вркве, а на неким фрагментима видљиви су украси у виду траке од отиснутих прстију.

Divider

БУЧУМЕТ

У селу Бучумету је на темељима старе црквице сазидана нова слично као у низу села на подручју Лесковачког краја, нпр. У селима Прекопчелица, Штулцу, Рафуну, Лозану и др. Тешко је казати из којег је времена јер археолошких налаза нема. Ипак претпостављамо да је средњовековна. Најранији запис за сада је онај у турском попису из половине XV века. Током XVI века Бучумет сеспомиње у још три турска пописа.

Divider

 

цркве, на северном зиду поред апсиде налази се ниша полукружно засведена добро обрађеним камењем. На јужном зиду цркве ниша је правоугаоног облика, зидана је од притесаног камена у кречном малтеру. У унутрашњости цркве констатован је велик број урушеног камења. Ту је једна правоугаона плоча добро обрађена са отвором у средини и више правоугаоних плоча, добро обрађених са једном страном полукружно засведеном. У непосредној близини цркве констатовани су остаци још једне мање грађевине, зидане од камена као и црква. Димензије ове грађевине су 8м Х 2м. Тешко је казати какав је објект у питању.

gde se nalazimo

kako doci

sobe logo

javna dokumentacija

oglasi obavestenja

literatura

Календар активности

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оцените рад ТО Медвеђа
Бројач посета
Посетилаца

Последњи коментари

 • Petre Vasilev каже Још
  Hvala vam za ovo sto ste napisali.... петак, 19 јун 2020
 • Velibor Stević каже Још
  Lepi dani mog detinjstva, Tulare (više... четвртак, 02 јануар 2020
 • Dejan Trajković каже Још
  Naručiš batak, on donese dva.... недеља, 19 мај 2019
 • Slobodan Jankovic каже Још
  Veliki pozdrav za turisticku... среда, 20 март 2019
 • Suzana stankovic sre... каже Још
  Tu su mi koreni a I rodila sam se tu недеља, 24 фебруар 2019

Временске прилике

 
© 2022. Туристичка организације општине Медвеђа. Сва права задржана. Израда сајта и администрација: Ненад Михајловић.

Please publish modules in offcanvas position.