Претрага документације за преузимање
GoogleSiteSearch
Претрага у коментарима
plg_search_sppagebuilder
Претрага у контактима
Претрага у текстовима
Претрага у РСС
Претрага у ознакама
Претрага у догађајима

Археолошка налазишта

Индекс чланака

ГАЈТАН ДОЊИ, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се у непосредној близини куће Сава Илића и Рада Луковића, а на имању Милорада Луковића. Овде су констатовани остаци веома оштећене цркве, приближних димензија 8м Х 3,5м. Црква је једнобродна са полукружном апсидом. У олтарском делу цркве налазе се две камене плоче правоугаоног облика. Једна је величине 50 цм Х 30 цм са урезаним крстом, а друга је нешто мања 0,47 цм Х 20 цм на којој је такође урезан крст са проширеним крацима Свуда око цркве је доста грађевинског шута, углавном камена, необрађеног и притесаног. Око цркве нађено је још пар надгробних плоча са урезаним крстом слично онима што се налазе у олтарској апсиди. Очито је да се на овом положају налази мања гробљанска црква са некрополом. Према казивању мештана, приликом дубљег орања наилазило се на људске кости.

ЛОКАЛИТЕТ ТУРСКО ГРОБЉЕ

Локалитет Турско гробље убициран је у непосредној близини данашње школе у Гајтану Доњем. Место на којем се уочавају гробне хумке са каменим обележјем данас је потпуно обрасло густим трњем. Нађено је пар већих необрађених камених плоча које леже хоризонтално. Њихове димензије нисмо могли узети јер су само делимично видљиве.

 

Divider

 МЕДЕВЦЕ, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се на левој обали Поседачког потока. Овде су констатовани остаци мале црквице, димензија 8 м Х 4 м са полукружном апсидом на источној страни. Зидана је од необрађеног и грубо притесаног камена. Данас су зидови порушени скоро до темеља, а цели терен је обрастао густим растињем. На ширем простору око цркве још и данас је видљив понеки камени белег, па се са сигурношћу може констатовати да је око ове мале цркве истовремено било и гробље. Велик број камених белега мештани су узимали и користили приликом зидања својих кућа. Један камени белег са урезаним крстом узидан је у амбар Тројана Јовановића. Западно од цркве, на удаљености од око 250 м, налази се гомила урушеног камења које је потпуно обрасло шипражјем. Извесно је да је и на овом месту постојао неки грађевински објекат.

ЛОКАЛИТЕТ СТАРО ГРОБЉЕ

Локалитет Старо гробље налази се са десне стране Азировог потока непосредно испод куће Димитрија Петковића. Терен је запуштена утрина, данас потпуно зарасла у трње те није било могуће одредити величину некрополе. Обиласком терена ипак је утврђено постојање камених белега, вертикално укопаних у земљу, без икакавих знакова. Белези су грубо притесани, разних димензија. Видљива дужина највећег примерка је 1,20 м.

ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИНА

Локалитет Градина налази се изнад већег потеза под називом Луке. (Према казивању мештана на овом потезу приликом орања наилазило се на веће количине згуре). Градина је веома неприступачна. Овде је пре 30 година Димитрије Петковић нашао један већи прстен од сребра, нажалост прстен више не постоји. Према казивању Димитрија Петковића на Градини се налазе велике гомиле камења.

Divider

ПЕТРИЉЕ

У непосредној близини села Петриља са десне стране Туларске реке случајно је нађено једно гвоздено копље дужине 0,40 м. Обиласком терена нису нађени никакви други археолошки налази. У књизи дужника Михаила Лукаревића с половине XV века на више места се помиње село Petrila које се поистовећује са данашњим селом Петриље. Надаље село Петриље помиње се у Турском попису из 1516. године.

Divider

ПУСТО ШИЛОВО, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИШТЕ ИЛИ ТУРСКО ГРОБЉЕ

Локалитет Црквиште или Турско гробље констатован је у подножју брда Копрен изнад куће Веселина Миличевића. Обиласком терена констатован ји један једва уочљив зид правца исток-запад. На простору уоколо видљиви су гробни белези вертикално укопани у земљу. На неким белезима урезан је мањи или већи крст. Може се претпоставити да је на овом месту постојала мања црква и гробље око ње.

Divider

РАВНА БАЊА, ОПШТИНА МЕДВЕЂА, ЛОКАЛИТЕТ СТАРА ЦРКВА

Локалитет Стара црква налази се на ширем простору школе и амбуланте у селу Равна Бања. Ту се данас налази црква св. Николе која је подигнута почетком овог века на темељима једне старе цркве, који су уочљиви местимично још и данас. Занимљиво је да је црква посвећена св. Николи, а у цркви се слави св. Богородица.

ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина констатован је на самој граници села Сијарина и Равна Бања. Недалеко од џамије налазе се остаци цркве која је потпуно порушена. Данас је цели простор потпуно обрастао коровом те нисмо могли узети ни основне мере објекта. Мештани села Равна Бања и данас ово место сматрају култним.

ЛОКАЛИТЕТ БАШЧИЋЕ

Локалитет Башчиће налази се на имању Николе Денића у близини његове куће у селу Равна Бања. Приликом земљаних радова власник је наилазио на људске кости и камене плоче већег формата. Са његовог имања је и један надгробни споменик са урезаним крстом. Данас на терену нема никаквих површинских налаза. Северозападно од села Равна Бањана свом путу по Србији Ф. Каниц је забележио три напуштена окна, много јаловине као и остатак топионичарског погона. Обиласком терена тачна локација није констатована.

Divider

 РЕТКОЦЕР, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се у Доњем Реткоцеру на левој обали Фундучког потока, на падини брда, у густој храстовој шуми. Овде је констатована оштећена правоугаона грађевина, оријентисана исток-запад, без апсиде, укопана у земљу. Реч је о једном култном објекту који се састоји од наоса и припрате, димензија 8,20 м Х 4,40 м (унутарње мере). Црква је зидана од камена у малтеру. Наизменично се смењују редови крупнијег и ситнијег камена. Унутрашњост цркве била је омалтерисана кречним малтером. Очувана висина цркве је од 1,40 м до 2 м. Веома је добро очуван улаз из припрате у наос, ширине 0,70 м. Ивице овог улаза озидане су добро обрађеним каменом. У североисточном углу цркве је правоугаона ниша, поплочана танким каменим плочама, димензија 0,65 м Х 0,55 м. Подница цркве је од набијене земље. Око цркве констатовано је доста грађевинског шута.

ЛОКАЛИТЕТ ТУРСКО ГРОБЉЕ

Локалитет Турско гробље убицирано је у селу Реткоцер, са леве стране пута, у близини сеоске школе и кућа Благоја и Мирка Златковића. Према њиховом казивању на овом положају био је велик број надгробних плоча. Обиласком терена данас није нађена ни једна. Цели простор је потпуно зарастао у густу папрат.

Divider

ТУЛАРЕ, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА

Локалитет Црквина налази се на узвишењу на којем се данас налази црква св. Тројице подигнута 1902. године. Обиласком терена констатовани су видљиви остаци старије грађевине на западној страни цркве св. Тројице која је очито подигнута на темељима једне старије богомоље. Истовремено уочени су оштећени делови људских костију у профилима колског пута који пролази овом падином. Делови грудног коша и лобање insitu констатовани су на самом путу преко којег свакодневно пролазе запрежна кола. Скелет је оријентације запад-исток. Може, се дакле, претпоставити да је поред цркве на овом локалитету постојало и гробље. У књизи дужника Михаила Лукаревића с прве половине XV века на више места помиње се село Tulari за које се може претпоставити да је данашње село Туларе.

ЛОКАЛИТЕТ НЕМАЊИЋКИ МАНАСТИР

Изнад локалитета Црквина на једном заравњеном платоу убициран је локалитет Немањићки манастир. Са овог места помињу се налази добро обрађеног камена и опеке. Данас је цели плато леп пашњак без икаквих површинских налаза.

Divider

СТУБЛА

Надгробни натпис попа Радивоја нађен је 1939. године на старом гробљу у Главинској мали. Плоча је од сивог пешчара са црвенкастим слојевима, грубо заравњене површине на натписном пољу, а доња површина остала је необрађена. Дужина плоче је 82 цм, ширина варира од 37 цм при врху до 43 цм на доњем крају, а дебљина од 10 цм до 17 цм. Горњи део плоче је оштећен. Ту је био дубоко уклесан крст од којег се сачувао доњи крак са троугластим постољем и лево од њега слово Х – иницијал имена Христа. Испод тога почиње текст надгробног натписа. Натпис покрива читаву површину плоче у 11 неправилних редова. Слова су више угребана него клесана, веома невешто, танким оштрим урезима, неуједначене висине, понегде залазе у доњи или горњи ред. Уочавају се карактеристичне одлике писма с краја XIV и почетка XV века. Натпис је датован описно, у време кнеза Стефана, што га ставља у период од1393. године када је кнез Стефан Лазаревић постао пунолетан, до августа 1402. године када је постао деспот. Сам садржај натписа је јасан : "Преминуо раб божји поп Радивој у време богочастивог кнеза Степана месеца октобра 9. дан Ово знамење постави Продана и син му Стојко. Вечан му помен".
У турском попису с половине XV века наводи се село Стубул које се, можда, може довести у везу са селом Стубла, мада, О. Зиројевић и И Ерен наводе још и село Стубал јужно од Блаца.

Divider

ТУПАЛЕ, ЛОКАЛИТЕТ МАСКИШЕ

Локалитет Маскише (што значи «иза цркве») констатован је на коти од 660м западно од данашње зграде Осмогодишње шлоле на имању Реџепа Исмаиловића. Ту су до пре 10 година још били видљиви остаци једне грађевине усред гомиле шута од необрађеног камена.

ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИНА

Локалитет Градина налази се на коти преко 700м, од Осмогодишње школе удаљен је око 4 км, заузима доминантан положај. Осим топонима нема других података за овај положај.

Pin It

gde se nalazimo

kako doci

sobe logo

javna dokumentacija

oglasi obavestenja

literatura

Календар активности

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Анкета

Оцените рад ТО Медвеђа

Пријавите се за пријем обавештења на е-маил

Бројач посета
Посетилаца

Последњи коментари

 • Petre Vasilev каже Још
  Hvala vam za ovo sto ste napisali.... петак, 19 јун 2020
 • Velibor Stević каже Још
  Lepi dani mog detinjstva, Tulare (više... четвртак, 02 јануар 2020
 • Dejan Trajković каже Још
  Naručiš batak, on donese dva.... недеља, 19 мај 2019
 • Slobodan Jankovic каже Још
  Veliki pozdrav za turisticku... среда, 20 март 2019
 • Suzana stankovic sre... каже Још
  Tu su mi koreni a I rodila sam se tu недеља, 24 фебруар 2019

Временске прилике

 
© 2018. Туристичка организације општине Медвеђа. Сва права задржана. Израда сајта и администрација: Ненад Михајловић.

Please publish modules in offcanvas position.