Географија

Горња Јабланица се налази у западном делу јужног Поморавља, између косовске, лесковачке и нишке котлине, у јужном делу Србије. Повезана је железничко-друмским саобраћајем Београд-Скопље-Солун и Ниш-Лесковац-Приштина. Горња Јабланица простире се између 42 59' 45" и 40' 00" северне географске ширине и између 21 22 51 и 21 41' 17'' источне географске дужине. Општина Медвеђа обухвата већи део Горње Јабланице, простире се на површини 524,24 км2. Граничи се на западу и југу 40 км са косовским општинама Приштина, Косовска Каменица и Подујево, на северозападу са општином Куршумлија у дужини од 19 км. Медвеђска источна граница, према општини Лебане, дуга је 40 км, а границе са северним општинама Бојник је 9 км док се са општином Прокупље, административно дотиче у једној тачки.

jablanicki upravni okrugУ новијој историји општина Медвеђа имала је од 1978. до 1912. и данас, од 1999 – 2008. године, српски стратегијско одбрамбени значај. Горња Јабланица има периферијски положај у односу на данашње језгро Србије и веће градске центре и спада у неразвијене реоне. Рељеф Горње Јабланице са становишта висинске зоне дели се у пет категорија и то: долинска зона до 400 м надморске висине, побрђе 401-600 м, ниска планинска зона 501-800м, средња планинска 801-1000м надморске висине. У северном делу Горње Јабланице налазе се насеља: Спонце 900-950 м надморске висине, Прпоре 900-950 м, Велика Брајина (шанчеви) 820-900 м, Гајтан ( Равниште) 720-840 м, Доњи Гајтан ( испод Малигата) 700-800 м, Стубла 600-650 м и Леце ( између брда и Трапа) 560-580 м. У јужном делу Горње Јабланице налазе се села на надморским висинама, и то: Боровац ( Невесињци-Плавшићи) 800-850 м, Свирце 800-900 м, Тупале Ђоравица – Горња махала) 600-650 м. Земљиште Горње Јабланице је испресецано клисурама: Бањске реке, Гајтанске реке, Бутуровићевим потоком, западно од Медвеђе реткоцерским потоком, нешто северније Рогановићевом речицом, јужно од Стубле и Брајшорском реком, северозападно од насеља Леце. Све ове речне долине имају правац југозапад – североисток, а потоци који њиме отичу уливају се у Лепаштицу, као и њене десне притоке.

У Горњој Јабланици 50,6% или 265,10 км2 територије највећим делом нагнуто је према југу, а делом и југоистоку као Горњи Гајтан, Газдаре, Средњи и Донји Бучумет, Рујковац, Пусто Шилово, Мркоње, Маћедонце, Медвеђа, Дренце, Леце и Стубла, На тој територији лоцирано је 80% насеља општине Медвеђа. Према истоку или западу нагнути су терени 40,34 км2 или 7,7% територије општине. Планина Радан пружа се правцем северозапад – југоисток, Мајдан планина и Равна планина пружају се од југозапада према североистоку, допирући до Соколова виса ( 1,376 м) и Шапота (1408м) највиших делова Радана. На истоку се протеже Петрова Гора, а на западу пружа се Гољак. Од Карауле до Новаковића чуке до Гаљока припада Горњој Јабланици. Клима је континентална, са четири годишња доба, са просечним падавинама.Са климатским и висинским разликама је и распоред флоре и састав биљног света. На нижим теренима расту храст, цер, граб, брест, дрен, крушка, оскоруша и мукиња. Буква расте изнад 800м. На присојним странама гаје се жита и поврће, па и шљиваци. Слив Горње Јабланице износи годишње 730 мм падавина. У Горњој Јабланици налази се 172 значајна извора, од њих 119 је на десној страни слива Јабланице, у сливу Бањске реке.

medvedja karta

Најпознатији и најважнији су термоминерални извори у Сијаринској Бањи. Од давнина познато је 18 извора и у Доњој Бањи постоје: Главни извор, Извор за инфалирање, Мали гејзер, Гејзер и Римски извор Боровац, Спас, Рај и извор у подруму Хотела "Гејзер", а у Горњој бањи су извори: Јабланица, Здравље, Сузица, Снежник, три извора у Блатишту, извор код Блатишта и Кисељак. Такође, познат је Туларски кисељак-Туларска бања. Сви водени токови у Горњој Јабланици износе слив простран 894 км2, а њихова укупна дужина је 1.024 км Река Јабланица настаје спајањем Бањске и Туларске реке код села Маћедонце. Леве притоке Јабланице су Гајтанска река, Лепаштица и Туларска река. Јабланица је позната и као Медвеђска река, на дужини од око 30 км, од Маћедонца до испод Пустог Шилова. Јабланица се улива у Јужну Мораву, близу Брејановца. Слив Јабланице износи 894 км2 , а дужина реке износи 84,5 км. Педалошки састав Горње Јабланице чине 46 земљишних типова, сврстаним у 9 основних педосеквенци: митосол, коловијум, хумско-силикатно тле (ранкер), смоница, сцентрично смеће, дистарично смеће, илимеризовано, алувијално, комбинација типова. Биљни и животињски свет је разноврстан. Шуме Горње Јабланице су претежно изданичке, најраспрострањенија је шумска заједница, храстова сладуна, цера и грабића, затим шуме планинске букве ( Равна планина, Радан, Шапот, Соколов вис, Петровац и друге). 

Jablani okrug

Заједнице јове, врбе и тополе, пружају се од Равне планине и Петровца, на северу до Ајкобиле и Врапчине косе и Равне Бање на југу. Заједница шума сладуна, цера и граба доминирају у широј околини Медвеђе од 1050-1100 м. Заједница храста и китњака и шума планинске букве налазе се на Мајдану, Зајечевцу, Ајкобили, Радану, на Шапоту, Петровцу, Соколовом вису и Равној планини.

Такође, иако је Горња Јабланица брдско-планинска регија местимично је присутна хидрофилна јова, бела врба, жива врба, бадемска врба, ракита, црна топола, бела топола, јасика, пољски јасен, пољски храст, бековина и друге.

"

Где се налазимо

Предстојеће манифестације

29
Дец
Туристичка организација оптине Медвеђа
Манифестација "Вече усмене традиције Медвеђе"има за циљ очување културне

16
Апр
Медвеђа
„Васкрсење нас учи да живот никада не престаје и љубав никада не умире. Васкрсење даје животу смисао, правац и

11
Мај
Туристичка организација оптине Медвеђа
Такмичење певача аматера "Први глас Медвеђе" одражава се у сали Дома културе у Медвеђи. Организатор ове

Пријавите се за билтен

Бројач посета

Данас: 2
Јуче: 69
Ове седмице: 123
Овог месеца: 856
This Year: 3,216
00030194
Serbia 81.50% Serbia
United States of America 6.50% United States of America

Укупно:

57

Земаља

sitemap